VYSVĚTLENÍ ACCESS BARS® 

Tato metoda mění zajeté neuronové cesty a tudíž nám umožňuje jinak přemýšlet, jinak se cítit a jinak se chovat než obvykle. A jak všichni dobře víme - dělat věci stejně a očekávat jiný výsledek je šílené :) (jak už řekl Albert Einstein). 

Příjemné je, že na rozdíl od některých jiných metod se nemusíte namáhat a hodiny se prohrabovat minulostí a odkud se co a kdy vzalo, prostě se vyjezděné cestičky zneutralizují a vy máte možnost se zachovat příště podle své volby a ne podle předem naprogramované reakce, kterou nevědomě vykonáte. Výsledky jsou už po prvním sezení, i když od zakladatelů metody je doporučeno sezení opakovat, aby se prohloubily a ukotvily změny ve všech oblastech života.

Při sezení se dotýkám 32 bodů na hlavě. Dojde k uvolnění elektromagnetických nábojů, přepojení drah v mozku, změně mozkových vln od Bety k uvolněnějším Théta vlnám. Zakladatel metody Gary M. Douglas říká, že co nejhoršího se může stát je, že budete mít pocit relaxace, jako byste měli skvělou masáž a v nejlepším případě se může celý váš život změnit.

Všechny body, s kterými se pracuje, nazýváme při použití této metody "Bary". Bary jsou série bodů na hlavě, které při lehkém dotyku uvolňují staré energie v mozku a těle, což umožňuje obrovskou a snadnou změnu.

 

A teď podrobněji…

Access Bars („přístupové lišty“) je 32 barů energie, které procházejí vaší hlavou a spojují se s různými aspekty vašeho života.  Bary ukládají elektromagnetickou složku všech myšlenek, nápadů, postojů, rozhodnutí a přesvědčení, které jste kdy měli o čemkoliv. Například  každá myšlenka, kterou jste kdy měli o penězích, které jste považovali za důležité, energie této myšlenky je uložena v Baru nazvaném "peníze". Existují Bary pro léčení, tělo, kontrolu, uvědomění, tvořivost, moc, stárnutí, sex, radost, smutek, laskavost, klid a mír, peníze atd. -32 různých. Každý bod odpovídá tomu aspektu nebo oblasti vašeho života, jak je pojmenován. Dotknutím se jednoho baru se začne odstraňovat energie zablokovaná v této oblasti nebo aspektu vašeho života. Po spuštění vašich barů začínáte odvolávat omezení u jejich zdroje tím, že zrušíte nevědomí, které vytváří omezení. 

Během působení Access Bars se vyškolený odborník lehce dotýká 32 bodů na hlavě, čímž se rozptýlí elektromagnetické náboje, které v našich mozcích zamkly myšlenky, pocity a emoce z celé doby našeho života. Představte si, že někdo může stisknout tlačítko a utlumit ten hlas v hlavě, který vám říká, že nejste dost dobrý nebo že nemůžete dosáhnout toho, o čem sníte. Ten "hlas" pochází z elektromagnetických nábojů zbavujících nás víry, že můžeme mít život, o kterém jsme vždy věděli, že je možný. Access Bars odemyká prostor, kterým jste vy.

Lékaři (odborníci na biofeedback), hlásili změny v mozkových vlnách, od beta až po mnohem uvolněnější theta vlny během působení Access Bars. 

Tato metoda je vhodná nejen pro dospělé, ale i pro děti, které reagují velmi dobře a změny k lepšímu se dějí rychle a to na všech frontách (včetně poruch učení, soustředění, ADD, ADHD atd.). Je rovněž vhodná pro těhotné.

Skvěle na Access Bars reagují sportovci (ruší limitace, jsou více soustředění atd.) a taktéž umělci (otevírá inspiraci).

Co ještě Access Bars řeší? Rozptýlí blokády v mysli, které vás drží zaseknuté – uvíznuté v tom samém. Dostane vás do modu přijímání (jak dostávat o hodně víc). Je to hluboká relaxace. Vypořádáte se s trémou, strachy. Access Bars jsou vhodné před důležitou akcí, cestami atd.

Zkrátka Access Bars jsou úplně pro všechny, protože všichni se můžeme ptát: "Jak to může být lepší a jak to může být ještě lepší?"

Access Bars pomohl tisícovkám lidí změnit mnoho aspektů svého života. Lidé hlásí lepší zdraví, spánek, ztrátu hmotnosti, lepší sex a vztahy, úlevu od úzkosti, méně stresu a mnohem více!

Jak to může být ještě lepší?

Zde je odkaz na dokumentární film (v nastavení se dají spustit profesionální české titulky) "Je v pořádku být šťastný", který byl natočený ve škole, kde zavedli Access bars: www.youtube.com/watch?v=Nv0xF6OgM7k&fbclid=IwAR1_-Kig-3ZmlynyncEPKWRdKQR9gFZc3C-WdAmikiQMyRwd1-tVfAdmrbo

V tomto článku je čerpáno z originálních odkazů:

www.accessconsciousness.com/en/micrositesfolder/accessbars/