POSKYTUJI – PRŮVODCUJI TYTO OSVOBOZUJÍCÍ PROCESY:

 

- VYLADĚNÍ VŠECH VNITŘNÍCH ARCHETYPŮ - PODSTAT

- PŮSOBENÍ PŘÍSTROJEM HEALY

- TRANSFORMACE ENERGETICKÝCH VZTAHOVÝCH SPOJENÍ

- ACCESS BARS® – PŮSOBENÍ I KURZY

- ACCESS ENERGETICKÝ FACELIFT® 

- PROCESY NA UVOLNĚNÍ TRAUMAT

- PRÁNICKÉ LÉČENÍ

- REGRESNÍ TERAPIE

- ZÁMĚROVÁNÍ
- PORADNA PRO LIDI S POTÍŽEMI
- ENERGETICKÉ PŮSOBENÍ
- A DALŠÍ SOUČÁSTI MÉ PRAXE 
 
 

 

- VYLADĚNÍ VŠECH VNITŘNÍCH ARCHETYPŮ - PODSTAT

Toto je modalita, která opravdu mění velice hluboce, může nám změnit i osobnost.

Každý si neseme v sobě spousty energetických archetypů a programů. Některé jsou naše, některé jsme přebrali – ty můžeme propustit hned. Ty naše by měly být v plné síle, vyrovnané, v našem věku a měly by nás v tomto životě podporovat.

Pár zjednodušených příkladů, kdy se tak neděje:

Slečna má v sobě silný archetyp starého rytíře a diví se, že se jí mladíci bojí.

Nebo paní ovládá archetyp soudce a zdá se jí všechno, na co přijde odsouzení hodné.

Pán má vnitřního muže ve věku 10 let. Jaké vztahy asi bude přitahovat?

Možná nás tyto archetypy kdysi od něčeho ochránily, ale teď by se měly transformovat do podporující energie v souladu s naším nynějším životem. Toto je velký zásah a vyžaduje klientovu ochotu vzít zodpovědnost do svých rukou.

 

 

- PŮSOBENÍ PŘÍSTROJEM HEALY

Přístroj Healy používám pro sebe i klienty/ky.

Má několik funkcí. Zjednodušeně: Pomocí mikroproudů o různých frekvencích ladí naše buňky.

Dále pomocí frekvencí ladí naše kvantové pole a to se projeví zlepšením stavu těla, emocí, myšlenek.

Umí najít – diagnostikovat, to co nejvíce potřebujeme.

Také umí skenovat a analyzovat naší auru a po té umí auru vyladit.

 

 

- TRANSFORMACE ENERGETICKÝCH VZTAHOVÝCH SPOJENÍ 

V našem systému existují energetické vztahové provázky. Podle toho, v jakém jsou stavu (v pořádku, poškozené, zamotané, vtlačené, nevyrovnané,…), tak reagujeme na lidi, kterých se to týká, ale také lidé reagují na nás určitým způsobem. Jestliže si provázky vyléčíme, vztahy se změní.

Provázky máme nejen se současně blízkými osobami, ale také s kýmkoliv, když s ním delší dobu interagujeme. Vztahové provázky mohou být z hluboké minulosti a stále dokáží ovlivňovat současnost, protože neseme jejich energii. Samozřejmě, že se toto dá řešit různými modalitami a když je člověk pevný a pracuje na sobě, mohou se i provázky časem změnit.

Vědomá transformace vztahových provázků je rychlejší forma, jak dosáhnout chtěné změny.

Další energetická spojení jsou různé smlouvy, dohody, závazky, sliby, které jsme si na Zemi mezi sebou vytvořili a do teď nevypověděli. Některá z nich nám slouží, některá z nich už ne a naopak nám něco nedovolují.

Ty co působí jako břemeno je dobré si zvědomit a energeticky zrušit.

V těchto procesech funguji jako průvodce a mohu poskytnout transformační energii.

 

 

- ACCESS BARS® 

Tato metoda mění zajeté neuronové cesty a tudíž nám umožňuje jinak přemýšlet, jinak se cítit a jinak se chovat než obvykle. A jak všichni dobře víme - dělat věci stejně a očekávat jiný výsledek je šílené :) (jak už řekl Albert Einstein). 

Příjemné je, že na rozdíl od některých jiných metod se nemusíte namáhat a hodiny se prohrabovat minulostí a odkud se co a kdy vzalo, prostě se vyjezděné cestičky zneutralizují a vy máte možnost se zachovat příště podle své volby a ne podle předem naprogramované reakce, kterou nevědomě vykonáte. Výsledky jsou už po prvním sezení, i když od zakladatelů metody je doporučeno sezení opakovat, aby se prohloubily a ukotvily změny ve všech oblastech života.

Při sezení se dotýkám 32 bodů na hlavě. Dojde k uvolnění elektromagnetických nábojů, přepojení drah v mozku, změně mozkových vln od Bety k uvolněnějším Théta vlnám. Zakladatel metody Gary M. Douglas říká, že co nejhoršího se může stát je, že budete mít pocit relaxace, jako byste měli skvělou masáž a v nejlepším případě se může celý váš život změnit.

Více zde: www.energeticke-lazne.cz/clanky/access-bars/

 

 
- ACCESS BARS S TSS (trojnásobné sekvenční systémy)
Trojnásobné sekvenční systémy je tělesný proces, který je přínosem u post traumatické stresové poruchy, při ztrátě blízkého a dalších událostí, přes které se nemůžete přenést.
 
 
 
- ACCESS ENERGETICKÝ FACELIFT

Je to skvělý způsob, jak omladit nejen obličej, ale i jak zvrátit známky stárnutí v celém těle.

Jemný a uklidňující dotek na vašem obličeji a krku pracuje na obnovení, oživení a omlazení buněk vašeho těla.

Co kdybyste mohli rozptýlit vše, co jste o své tváři soudili?

Více zde: www.energeticke-lazne.cz/clanky/access-energeticky-facelift/

 

- PROCESY NA UVOLNĚNÍ TRAUMAT PSYCHICKÝCH I TĚLESNÝCH

My a naše těla máme uzamčená různá traumata v buňkách. Tyto procesy je uvolňují a tělo má možnost se léčit a to i z chronických poruch.

 

 

ZÁMĚROVÁNÍ  (práce se záměrem)

Mojí specializací je, že pomáhám lidem nejen formulovat záměry tak, aby jim fungovaly, ale hlavně odvádím odpor a protitlaky jejich programů a přesvědčení, které by záměr vyšťouchly z energetického pole jedince. Tím, že se záměr „usadí“ a uzemní, vlastně přemůže přesvědčení, která neslouží člověku k dobru. Tím započnou chtěné změny.

 

-PORADNA PRO LIDI S POTÍŽEMI

Když je člověk uvízlý v problému, většinou není schopen nadhledu, nevidí východisko (východ). Už sdílení pomůže. Uvolní se přetlak. Možná si řeknete, že na to stačí kamarád/ka u vína či piva. Na momentální uvolnění ano (mimochodem doporučuji jen jednu skleničku, jinak se budete jen utvrzovat v iluzích).  

Vyslechnutí bez soudů může uvolnit nahromaděnou energii bloků (viny, výčitek, přesvědčení atd.).

Aby se člověk dostal do nadhledu (pozice svědka), měl by se zbavit přesvědčení, která mu neslouží k dobru (a mnohdy o nich ani neví). Měl by se mentálně a emočně uvolnit, očistit. K tomu dopomáhám, jsem takový „čistič“. Také učím, jak dosáhnout nadhledu, žít v lásce a radosti.

 

- ENERGETICKÉ PŮSOBENÍ

Intuitivní práce s energiemi, které mohou rozpouštět, čistit to, co nám neslouží k dobru. A zároveň posilovat oslabená místa. Jsou to vědomé vysokovibrační energie.

 

 

- DALŠÍ SOUČÁSTI MÉ PRAXE:

Průvodce channelingem (jak se správně ptát a dostávat relevantní odpovědi)

Meditace v hlubokých mozkových vlnách -  léčivé (léčení předků, traumat z různých časů atd.), zážitkové 

Uzemnění - moc důležité (leč podceňované)

Čištění prostor

Navibrování výživy, vody, předmětů

Odvádění "věcí" , které vám neslouží k dobru 

Sdílení nových informací (o výživě Duše i Těla, metod atd.)

Láska k sobě, smích, dobrá nálada :-)

Seberozvojové semináře - viz kalendář

 

Moje výhody:

Flexibilita - nemám "ordinační hodiny", sezení probíhají v hodinách, které vyhovují klientovi a jsou v domácím důvěrném prostředí, kterému dávám přednost před neosobním prostorem.

Jsem připravena k službě, jsem připravena milovat vás takové, jací jste! :-)