POSKYTUJI TYTO PROCESY:

 

-KLIENT/KA SI VIDÍ NA ODPOVĚDI A ZMĚNY SÁM/A

Po různých zkušenostech jsem došla k poznání, že mnohem účinnější a silnější změny nastávají, když si klient na odpovědi a změny vidí sám, než když za něj načítá někdo jiný. Mám dar provázet tímto. A protože je to nejúčinnější, tak mě to také nejvíce baví.

Dostat se do stavu rozšířeného vědomí, ptát se a dostávat odpovědi vyžaduje určité energetické podmínky.

Chcete sami vnímat odpovědi na vaše otázky? Např. od vašich částí – Duše, vnitřní Žena, vnitřní Muž, vnitřní Dítě a dalších nebo se spojit s někým jiným. Samotným vám to buď nejde nebo si nejste jistí?
Se mnou můžete.
Jestli by se eventuálně objevil nějaký problém, jsem kromě Průvodce také Transformátor. To znamená, že se dá vše (problém, program atd.) transformovat – změnit.

 

 

- METAMORFNÍ TECHNIKA

Aplikace Metamorfní techniky umožňuje tělu nastartovat samouzdravující proces, uvolňuje energetické bloky, přivádí člověka do komplexní harmonie.

Jemné ošetření využívá inteligenci a schopnost regenerace každého organismu problémy vyřešit.

Více v článku: www.energeticke-lazne.cz/clanky/metamorfni-technika/

 

 

- VZTAHY RODIČ - DÍTĚ, DÍTĚ - RODIČ

Provázím zlepšením (transformací) vztahů RODIČ- DÍTĚ.

A to všech věkových kategorií. Vyčistí a vyjasní se nedorozumění, traumata, jiné úhly pohledu, vzájemné závislosti atd.

Nikdy není pozdě na nápravu a to zejména kvůli sobě a svým dětem. Když začnete u sebe měnit zajeté vzorce (ať už převzaté a těch je většina nebo své), začne reagovat jinak i okolí.

Vztahy jsou různé. Většinou si můžete vybrat. Ale jak se říká: „Člověk si příbuzné nevybírá.“ Role rodič a dítě jsou dané. A proto nejdůležitější ke zpracování.

 

- TRANSFORMACE ENERGETICKÝCH VZTAHOVÝCH SPOJENÍ (ENERGETICKÝCH PROVÁZKŮ)

V našem systému existují energetické vztahové provázky. Podle toho, v jakém jsou stavu (v pořádku, poškozené, zamotané, vtlačené, nevyrovnané,…), tak reagujeme na lidi, kterých se to týká, ale také lidé reagují na nás určitým způsobem. Jestliže si provázky vyléčíme, vztahy se změní.

Provázky máme nejen se současně blízkými osobami, ale také s kýmkoliv, když s ním delší dobu interagujeme. Vztahové provázky mohou být z hluboké minulosti a stále dokáží ovlivňovat současnost, protože neseme jejich energii. Samozřejmě, že se toto dá řešit různými modalitami a když je člověk pevný a pracuje na sobě, mohou se i provázky časem změnit.

Vědomá transformace vztahových provázků je rychlejší forma, jak dosáhnout chtěné změny.

Další energetická spojení jsou různé smlouvy, dohody, závazky, sliby, které jsme si na Zemi mezi sebou vytvořili a do teď nevypověděli. Některá z nich nám slouží, některá z nich už ne a naopak nám něco nedovolují.

Ty co působí jako břemeno je dobré si zvědomit a energeticky zrušit.

V těchto procesech funguji jako průvodce a mohu poskytnout transformační energii.

 

- VYLADĚNÍ VŠECH VNITŘNÍCH ARCHETYPŮ - PODSTAT

Toto je modalita, která opravdu mění velice hluboce, může nám změnit i osobnost.

Každý si neseme v sobě spousty energetických archetypů a programů. Některé jsou naše, některé jsme přebrali – ty můžeme propustit hned. Ty naše by měly být v plné síle, vyrovnané, v našem věku a měly by nás v tomto životě podporovat.

Pár zjednodušených příkladů, kdy se tak neděje:

Slečna má v sobě silný archetyp starého rytíře a diví se, že se jí mladíci bojí.

Nebo paní ovládá archetyp soudce a zdá se jí všechno, na co přijde odsouzení hodné.

Pán má vnitřního muže ve věku 10 let. Jaké vztahy asi bude přitahovat?

Možná nás tyto archetypy kdysi od něčeho ochránily, ale teď by se měly transformovat do podporující energie v souladu s naším nynějším životem. Toto je velký zásah a vyžaduje klientovu ochotu vzít zodpovědnost do svých rukou.

 

ZÁMĚROVÁNÍ  (práce se záměrem)

Mojí specializací je, že pomáhám lidem nejen formulovat záměry tak, aby jim fungovaly, ale hlavně odvádím odpor a protitlaky jejich programů a přesvědčení, které by záměr vyšťouchly z energetického pole jedince. Tím, že se záměr „usadí“ a uzemní, vlastně přemůže přesvědčení, která neslouží člověku k dobru. Tím započnou chtěné změny.

 

- PORADNA PRO LIDI S POTÍŽEMI

Když je člověk uvízlý v problému, většinou není schopen nadhledu, nevidí východisko (východ). Už sdílení pomůže. Uvolní se přetlak. Možná si řeknete, že na to stačí kamarád/ka u vína či piva. Na momentální uvolnění ano (mimochodem doporučuji jen jednu skleničku, jinak se budete jen utvrzovat v iluzích).  

Vyslechnutí bez soudů může uvolnit nahromaděnou energii bloků (viny, výčitek, přesvědčení atd.).

Aby se člověk dostal do nadhledu (pozice svědka), měl by se zbavit přesvědčení, která mu neslouží k dobru (a mnohdy o nich ani neví). Měl by se mentálně a emočně uvolnit, očistit. K tomu dopomáhám, jsem takový „čistič“. Také učím, jak dosáhnout nadhledu, žít v lásce a radosti.

 

- PROCESY NA UVOLNĚNÍ TRAUMAT PSYCHICKÝCH I TĚLESNÝCH

My a naše těla máme uzamčená různá traumata v buňkách. Tyto procesy je uvolňují a tělo má možnost se léčit a to i z chronických poruch.

 

- ENERGETICKÉ PŮSOBENÍ

Intuitivní práce s energiemi, které mohou rozpouštět, čistit to, co nám neslouží k dobru. A zároveň posilovat oslabená místa. Jsou to vědomé vysokovibrační energie.

 

- DALŠÍ SOUČÁSTI MÉ PRAXE:

Průvodce channelingem (jak se správně ptát a dostávat relevantní odpovědi)

Meditace v hlubokých mozkových vlnách -  léčivé (léčení předků, traumat z různých časů atd.), zážitkové 

Uzemnění - moc důležité (leč podceňované)

Čištění prostor

Navibrování výživy, vody, předmětů

Odvádění "věcí" , které vám neslouží k dobru 

Sdílení nových informací (o výživě Duše i Těla, metod atd.)

Láska k sobě, smích, dobrá nálada :-)

 

Moje výhody:

Flexibilita - nemám "ordinační hodiny", sezení probíhají v hodinách, které vyhovují klientovi a jsou v jeho domácím důvěrném prostředí.

Jsem připravena k službě, jsem připravena milovat vás takové, jací jste! :-)

Vaše Zanayre

 

 

 

- TRANSFORMACE ENERGETICKÝCH VZTAHOVÝCH SPOJENÍ 

V našem systému existují energetické vztahové provázky. Podle toho, v jakém jsou stavu (v pořádku, poškozené, zamotané, vtlačené, nevyrovnané,…), tak reagujeme na lidi, kterých se to týká, ale také lidé reagují na nás určitým způsobem. Jestliže si provázky vyléčíme, vztahy se změní.

Provázky máme nejen se současně blízkými osobami, ale také s kýmkoliv, když s ním delší dobu interagujeme. Vztahové provázky mohou být z hluboké minulosti a stále dokáží ovlivňovat současnost, protože neseme jejich energii. Samozřejmě, že se toto dá řešit různými modalitami a když je člověk pevný a pracuje na sobě, mohou se i provázky časem změnit.

Vědomá transformace vztahových provázků je rychlejší forma, jak dosáhnout chtěné změny.

Další energetická spojení jsou různé smlouvy, dohody, závazky, sliby, které jsme si na Zemi mezi sebou vytvořili a do teď nevypověděli. Některá z nich nám slouží, některá z nich už ne a naopak nám něco nedovolují.

Ty co působí jako břemeno je dobré si zvědomit a energeticky zrušit.

V těchto procesech funguji jako průvodce a mohu poskytnout transformační energii.

 

- VYLADĚNÍ VŠECH VNITŘNÍCH ARCHETYPŮ - PODSTAT

Toto je modalita, která opravdu mění velice hluboce, může nám změnit i osobnost.

Každý si neseme v sobě spousty energetických archetypů a programů. Některé jsou naše, některé jsme přebrali – ty můžeme propustit hned. Ty naše by měly být v plné síle, vyrovnané, v našem věku a měly by nás v tomto životě podporovat.

Pár zjednodušených příkladů, kdy se tak neděje:

Slečna má v sobě silný archetyp starého rytíře a diví se, že se jí mladíci bojí.

Nebo paní ovládá archetyp soudce a zdá se jí všechno, na co přijde odsouzení hodné.

Pán má vnitřního muže ve věku 10 let. Jaké vztahy asi bude přitahovat?

Možná nás tyto archetypy kdysi od něčeho ochránily, ale teď by se měly transformovat do podporující energie v souladu s naším nynějším životem. Toto je velký zásah a vyžaduje klientovu ochotu vzít zodpovědnost do svých rukou.