KONTAKT

Emailová adresa: energeticke-lazne@email.cz

Telefonní číslo:  +420 603 810 919

Konzultace probíhají na dálku (přes různé aplikace)

 

CENÍK - INVESTICE 

Sezení - 1200,- Kč

 

 

 

LEGISLATIVA

Všechny mnou používané modality pomáhají v osobním rozvoji a obnově duševní a tělesné harmonie.

Sezení neslouží k léčení ani k diagnóze v pojetí klasické medicíny či psychoterapeutické péče. Nejedná se o zdravotní služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani o specifické zdravotní služby ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) se jedná o alternativní medicínu.

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“)

Správce osobních údajů, kontaktní údaje: Dita Horáčková, Černá 1549/7, 110 00 Praha 1, telefon: 603810919, emailová adresa: energeticke-lazne@email.cz

 

 

Subjekt osobních údajů: Klient, zájemce o služby.

Rozsah shromažďovaných údajů: Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Způsob shromažďování údajů: Na základě poskytnutí Subjektu údajů (písemně, ústně).

Důvod zpracování osobních údajů: Údaje zpracovávám pro účely poskytování služeb a plnění smlouvy. Osobní údaje zpracovávám také na základě oprávněného zájmu. Dále údaje zpracovávám pro požadavky kladené daňovými zákony. Obchodní sdělení mohu zasílat na základě oprávněného zájmu, a to jen do doby, než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. Písemný nesouhlas zašlete na výše uvedené kontaktní údaje.

Poskytování osobních údajů třetím osobám: Správce může poskytnout osobní údaje třetím osobám pouze s vaším souhlasem. Bez vašeho souhlasu poskytuji osobní údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů.

Práva Subjektu údajů: Právo na přístup k osobním údajům - máte právo požadovat přístup k osobním údajům. Právo na opravu - máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění. Právo na výmaz - při splnění určitých podmínek uvedených v nařízení máte právo výmaz osobních údajů, které se vás týkají. Právo na omezení zpracování osobních údajů. Právo na přenositelnost - máte právo požadovat přenesení osobních údajů jinému správci. Právo vznést námitku - máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají k Úřadu na ochranu osobních údajů. Prosím nejdříve kontaktovat mě, abych mohla případné pochybení napravit. Právo na odhlášení ze zasílání informací a obchodních sdělení. Články, nabídky služeb zasílám na základě mého oprávněného zájmu. Pokud nemáte zájem o tyto informace, můžete mi to sdělit na shora uvedené kontaktní údaje.

Zabezpečení osobních údajů: K zabezpečení osobních údajů zachovávám mlčenlivost a využívám odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využívám technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení spolupráce.