O ENTITÁCH, KTERÉ NÁM NESLOUŽÍ K DOBRU

Jsou jich mraky. A to doslova. Sami je vyrábíme svojí nevědomostí. Příklad: Časté hádky na jednom místě kumulují určitou energii, která další hádkou zesiluje a houstne. Vytvoří se mrak – nevědomá entita. Někdo další na to místo přijde a pokud je citlivý, může se mu udělat špatně.

Je celá škála entit. Od takovýchto (– viz výše) až po zcela vědomé entity, které byly vytvořeny jinými lidmi buď vědomě nebo nevědomě se záměrem škodit. Člověk, který je vytvořil si je svou smrtí do hrobu nevezme. A ani ten, komu byly určeny ne. Takže se tu hromadí. Občas někdo jde a vyčistí nějakou malou část Země.

Další entity jsou zde uvíznuté duše, které z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou odejít. Těm je dobré po rozhovoru s nimi pomoci odejít.

Myšlenky jsou elektrická energie, emoce magnetická energie. Někdo, kdo je energeticky silný a dá svému záměru obě tyto složky dobře manifestuje. A to i negativně – např. ve vzteku a hop je tu entita či kletba.

Takže každý den provádět psychohygienu není od tématu. Nejlepší obrana či ochrana je vnitřní čistota a vědomé ladění rovnováhy.